Home » Militære kvinner: Forsvarets akilleshæl? by Frank Brundtland Steder
Militære kvinner: Forsvarets akilleshæl? Frank Brundtland Steder

Militære kvinner: Forsvarets akilleshæl?

Frank Brundtland Steder

Published 2013
ISBN : 9788279353416
Paperback
284 pages
Enter the sum

 About the Book 

Stortingsmelding nr. 36 (2006-2007) satte et mål om 20 prosent militære kvinner innen 2020. Men kvinneandelen har vært uforandret siden da, og ligger nå stabilt rundt åtte-ni prosent noe som er under gjennomsnittet for Nato. Hvorfor har Forsvaret iMoreStortingsmelding nr. 36 (2006-2007) satte et mål om 20 prosent militære kvinner innen 2020. Men kvinneandelen har vært uforandret siden da, og ligger nå stabilt rundt åtte-ni prosent noe som er under gjennomsnittet for Nato. Hvorfor har Forsvaret i likestillingsnasjonen Norge kommet så kort på dette området. Basert på prosjektet «Forskning på årskull» ved FFI, forsøker bidragsyterne i boken ”Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?” å finne noen svar. Boken følger ulike årskull gjennom typiske militære karriere- og funksjonstyper, fra rekruttering til avgang, med særlig søkelys på dagens utfordringer. Avslutningsvis presenteres et knippe tiltak som bør kunne bidra til å heve kvinneandelen.